Где скачать Joomla? На JooMix.org

Структура

Директор     Канюка Валентина Миколаївна - директор Черкаського районного організаційно-методичного центру бібліотечної та краєзнавчої роботи.
В 1984 році закінчила Київський державний інститут культури  ім. О.Корнійчука. Вся фахова діяльність пов'язана лише з однією установою – Черкаською районною бібліотекою,  на базі якої в 2002 році створено методичний центр. Працювала бібліотекарем відділу комплектування та обробки літератури, завідувачем відділу бібліографічної та інформаційної роботи.
    З 2007 року  - директор методичного центру.

Відділ організаційно – методичної роботи

Основними завданнями відділу є:

 1. Організація діяльності РОМЦ БКР з надання  методичної та консультативної допомоги бібліотекам по удосконаленню бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговуванню населення. 
 2. Координація методичної роботи відділів РОМЦ БКР та РДБ. Участь в дослідницькій роботі по вивченню роботи бібліотек та впровадженню в практику результатів бібліотечного вивчення. 
 3. Виявлення, узагальнення та розповсюдження передових бібліотечних технологій, нових нетрадиційних форм роботи.
 4. Організація системи підвищення кваліфікації  бібліотечних працівників.
 5. Організація нормативно-правового забезпечення діяльності  бібліотек.


Гріщенко Л. В. - завідувач відділу

056
Кирдода А. Г. - методист відділу

Відділ бібліографічної та інформаційної роботи

Основними завданнями відділу є:

 1. Інформаційне забезпечення читачів району
 2. Планування та координація всієї бібліографічної діяльності Черкаського РОМЦ бібліотечної та краєзнавчої роботи
 3. Організаційно-методичне керівництво бібліографічною роботою бібліотек району, координація цієї роботи, надання методичної допомоги сільським бібліотекам району


Крупченко Т. В. - завідувач відділу


Гріщенко О. Ю. - редактор відділу

Відділ комплектування і обробки літератури

Основними завданнями відділу є:

 1. Забезпечення науково обґрунтованого єдиного бібліотечного фонду, як бази для виконання функцій і завдань по сприянню розвитку науки, техніки, культури з урахуванням економічного і культурного профілю району, соціально-демографічного і професійного складу населення, інтересів користувачів.
 2. Методична допомога сільським бібліотекам з питань комплектування фондів.
 3. Координація в справі комплектування з бібліотеками всіх систем і відомств
DSC01133

Ільченко Н. Б. - завідувач відділу                          

Відділ використання єдиного книжкового фонду

Основними завданнями відділу є:

 1. Формування мобільного фонду для оперативного забезпечення інформацією та літературою всіх груп читачів сільських бібліотек, районної дитячої бібліотеки, виробничих колективів району.
 2. Забезпечення ефективності  використання єдиного книжкового фонду.
 3. Активізування участі у внутрісистемному обміну всіх сільських бібліотек та районної дитячої бібліотеки.
 4. Поліпшення організації єдиного фонду, забезпечення його збереження.
 5. Удосконалення  керівництва внутрісистемним обміном і міжбібліотечним обслуговуванням на основі координації з іншими підрозділами


Стягайло Р. М. - завідувач відділу

Відділ краєзнавчої роботи

Основні цілі краєзнавчої діяльності відділу:

 1. Забезпечення доступності краєзнавчих інформаційних ресурсів, продуктів і послуг
 2. Формування, розвиток і задоволення краєзнавчих інформаційних потреб користувачів;
 3. Поширення краєзнавчих знань.

Краєзнавча діяльність відділу сприяє:

 1. Соціальному, економічному, культурному розвитку району;
 2. Охороні і раціональному використанню природних багатств і культурної спадщини району;
 3. Всебічному вивченню і науковому дослідженню району;
 4. Формуванню національної свідомості, вихованню поваги до історії і культури Черкаського краю (району);
 5. Розвитку творчих здібностей особистості на основі місцевих традицій та професійного мистецтва.

Базою краєзнавчої діяльності відділу є краєзнавчий фонд, який включає:

 1. Документи, пов’язані з Черкаським краєм своїм змістом, незалежно від тиражу, мови, місця видання чи виготовлення, політичної чи ідейної спрямованості (краєзнавчі документи);
 2. Документи, пов’язані з походженням Черкаського району (місцеві видання), опубліковані на території району, незалежно від їх змісту, виду, способу видання, мови, в т. ч. малотиражні, внутрівідомчі, вузькоспеціальні та ін.
 3. Документи краєзнавчого характеру, збережені на електронних носіях.


Воскобійник Л. В. - завідувач відділу


Прядун С. Л. - редактор відділу