Где скачать Joomla? На JooMix.org

Історія та сьогодення

РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ:

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

    Черкаська районна бібліотека, яка за часи свого існування змінювала тільки назву, а функції роботи завжди залишалися незмінними – методична та практична допомога всім бібліотекам району.    Перші післявоєнні дані про роботу бібліотек району відносяться до 1948 року. В березні цього ж року відкрито районну бібліотеку. Було зареєстровано штат районної бібліотеки. Таким чином, Черкаська районна бібліотека вважається офіційно створеною в березні 1948 року (Держ. архів Черк. обл.). В 1950 році мережа бібліотек району складала: районна бібліотека, 29 сільських бібліотек, 12 приклубних і 27 колгоспних бібліотек. Книжковий фонд бібліотек району складав 57183 пр. Всього читачів 16393, пересувок -16.

У Черкаському районі на посаду бібліотекарів було підібрано 100% працівників, які мали середню і вищу освіту, причому 30-60% - з них бібліотечною освітою. Про перших керівників, які забезпечували розвиток бібліотечної справи в районі, даних в архіві немає.

Завідувачем районної бібліотеки з 1954 року працювала Грисенко Антоніна Степанівна, яка була визнана кращим працівником Черкаської області і була нагороджена Почесною грамотою СРСР ЦК профспілки працівників культури. Центральна районна бібліотека систематично здійснювала виїзди з методичною допомогою і керівництва роботою бібліотек району. При методичному кабінеті в районній бібліотеці були організовані кутки по підбору репертуару і передового досвіду роботи бібліотек.

    В 1963 році, у зв’язку з ліквідацією Черкаського району, районна бібліотека отримала назву Черкаська зональна райбібліотека Чигиринського району. Протягом 1963 року всі приклубні бібліотеки, яких у Черкаському районі на той час нараховувалось 12, було перейменовано в сільські бібліотеки.
    В 1965 році знову утворено Черкаський район. З цього року офіційно ведеться літопис його історичного розвитку, зокрема бібліотечної справи.
    Мережа державних масових бібліотек Черкаського району значно розширилась в 1968 році. Так, в районі нараховувалося 43 сільських бібліотек, фонд яких складав 359304пр.; 1 районна бібліотека, фонд 33285 пр.; 1 районна дитяча бібліотека, фонд 32179 пр. Роботу районної бібліотеки для дорослих очолювала Ящук Раїса Олександрівна (нині покійна), яка працювала на посаді директора бібліотеки з 1966 року по 1993 рік.
    Новим етапом в розвитку бібліотечної справи стала централізація бібліотек. В 1978 році районна централізована бібліотечна система об’єднала районні бібліотеки для дорослих і дітей, 45 сільських бібліотек, які були перейменовані у бібліотеки – філіали. Об’єднання дало змогу здійснювати централізовану обробку літератури, вести єдиний довідковий апарат, використовувати єдиний книжковий фонд, здійснювати обмін літературою між філіалами. Змінилася структура центральної районної бібліотеки. Створено такі відділи: відділ обслуговування читачів, відділ організації та використання єдиного книжкового фонду, відділ комплектування та обробки літератури, відділ методичної та бібліографічної роботи. В цих підрозділах працювали талановиті спеціалісти бібліотечної справи – Смірнова Л.М., Гріщенко Л.В., Курінна В.Н, Юшкова Л.Д., Горда Т.В.
    Черкаський район мав одну з найміцніших матеріальних баз. Зросла роль методичної та практичної допомоги центральної районної бібліотеки з метою навчання бібліотечних працівників району. Визначалися кращі бібліотеки району:
    Червонослобідська бібліотека – філіал №1 (очолювала Швиденко Лідія Максимівна), Мошнівська бібліотека – філіал№1 (очолювала Борисенко Олександра Антонівна) були визнані одними з кращих в районі та області і носили статус обласних шкіл передового досвіду по пропаганді літератури з мистецтва та по задоволенню запитів читачів; Вергунівська бібліотека – філіал була школою передового досвіду по пропаганді літератури з питань сільськогосподарського виробництва. Велику роботу в районі здійснювали такі провідні бібліотеки – філіали як: Худяківська, Леськівська, Яснозірська, Сагунівська, Червонослобідська №2, Білозірська №3, Геронимівська, Руськополянська №1, Тубільцівська. Не можна не згадати наші маленькі бібліотеки-філіали: Байбузівська, Березняківська, Первомайська, Хрещатинська, Чорнявська, Будищанська, Лозівоцька, Нечаївська, Свидівоцька.
    В 90-х роках з настанням певних змін в політичному та економічному житті суспільства відбуваються зміни і в бібліотечному житті. Бібліотеки повертаються обличчям до теми відродження духовності, розкриття історії народу, звичаїв, традицій нашого краю. В районній бібліотеці було започатковано створення банку даних з питань народознавства.
    З 1993 року бібліотечну систему Черкаського району очолила Горда Тамара Василівна. В центральній районній бібліотеці на той час, поряд з новим директором, працювали віддані молоді спеціалісти, ентузіасти бібліотечної справи. Це: Канюка Валентина Миколаївна, Ніконенко Ольга Григорівна, Рябокінь (Стягайло) Раїса Миколаївна, Ротмистрівська Марина Мордківна, та такі досвідчені фахівці, як Юшкова Лариса Дмитрівна, Гріщенко Лідія Володимирівна, Гончаренко Лариса Федорівна, Курінна Валентина Никифорівна, Прядун Софія Леонідівна, Лукомська Надія Андріївна, Варяниця Любов Андріївна, якими немало зроблено у пошуках шляхів виживання бібліотек у складній ситуації.
    Соціально-економічна нестабільність в країні другої половини 90-х років вплинула на роботу бібліотек. Відбулося скорочення мережі та штатів працівників централізованої системи, довелося працювати в скороченому режимі і не на повні оклади, а в тому числі і працівникам районної бібліотеки, а також без опалення. Центральною районною бібліотекою, як методичним центром по організації та координації бібліотечної роботи, в районі систематично здійснювалась методична і практична допомога по обслуговуванню населення книгою. Мабуть жодна районна структура не зазнала таких перетворень, як бібліотечна система.
    З метою поліпшення обслуговування, задоволення всебічних запитів читачів було удосконалено структуру центральної районної бібліотеки. В січні 1996 року був створений новий структурний підрозділ «Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи». Поінформованість громади району про діяльність органів місцевого самоврядування центральна бібліотека здійснює через Публічний центр регіональної інформації.
    В організаційній структурі Черкаської районної централізованої бібліотечної системи відбулися суттєві зміни (децентралізація централізованої бібліотечної системи).
    Розпорядженням голови Черкаської державної адміністрації від 29 грудня 2001 року зроблено реорганізацію районної централізованої бібліотечної системи. На базі центральної районної бібліотеки створили районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи (надалі – РОМЦ БКР) з новим штатним розписом. В структурі його створено новий відділ – краєзнавчої роботи, який займається виявленням і збереженням документних джерел та інформації з історії, культури та сучасного життя району. Був анульований відділ обслуговування, а при відділі використання єдиного книжкового фонду відкрито сектор обслуговування.
    Очолила РОМЦ БКР Любов Андріївна Варяниця, яка доклала багато зусиль щоб зробили опалення, ремонт покрівлі та приміщення. Попри всі негаразди, які зосталися в минулому, наша колишня районна бібліотека продовжувала виконувати всі ті ж функції, які були раніше покладені на неї.
    З 2007 року РОМЦ БКР очолює енергійний та досвідчений спеціаліст бібліотечної справи Валентина Миколаївна Канюка. РОМЦ БКР сьогодні – це сучасний інформаційний, провідний просвітницький, культурний центр. Як методичний центр для сільських бібліотек району, що обслуговують мешканців Черкаського району, РОМЦ БКР постійно здійснює систему заходів, спрямованих на удосконалення їх роботи, на взаємодію з іншими соціокультурними структурами та максимально повне використання внутрішніх ресурсів на розв’язання соціальних питань сільських бібліотек в регіоні. Серед них особлива увага приділяється професійному навчанню бібліотечних працівників, аналітично-дослідницькій роботі, видавничій діяльності, сприянню поширення маркетингу в сільських бібліотеках, а також централізоване комплектування та професійна обробка документів для сільських бібліотек.
    Відповідно до рішення Черкаської районної ради від 06.09.2018  № 27-1/VІІ на базі КЗ «РОМЦ БКР» Черкаської районної ради та КЗ «Черкаська районна дитяча бібліотека» Черкаської районної ради в грудні 2018 року створено в результаті реорганізації  КЗ «Черкаський районний інформаційно-бібліотечний центр» Черкаської районної ради.